جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای الگوریتم جستجوی موبایل فرست
الگوریتم mobile first index

بایدها و نبایدها درباره الگوریتم mobile first index

همه چیز درباره الگوریتم mobile first index الگوریتم mobile first index یکی از ابزارهای گوگل است که به آن الگوریتم اولویت با نسخه موبایل گوگل هم گفته می شود. اجازه دهید قبل توضیح نحوه کار با این ابزار کاربردی گوگل ...