جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای الگوریتم کبوتر چیست
الگوریتم کبوتر گوگل

راهنمای کار با الگوریتم کبوتر گوگل

همه چیز درباره الگوریتم کبوتر گوگل الگوریتم کبوتر گوگل مانند الگوریتم ونیز برای نمایش جستجوی محلی به کار می رود. هدف از طراحی این الگوریتم با مدل های قبلی کاملا متفاوت است. در مدل کبوتر، گوگل به جای تمرکز روی ...