جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای تندخوانی چیست
هرم مطالعه

از هرم مطالعه کتابخوانی چه می دانید؟

مزایای استفاده از هرم مطالعه هرم مطالعه، فرایند خواندن کتاب را به ۹ روش و ۵ سطح خلقت، دقت، سرعت، حرکت و لذت تقسیم کرده است. خواندن یک فعالیت پیچیده در عین حال لذت بخش است. هر چقدر این فعالیت ...
روش های تندخوانی

آموزش روش های تندخوانی

آشنایی با روش های تندخوانی کتاب چقدر با روش های تندخوانی کتاب آشنایی دارید؟ آیا از تاثیر این تکنیک ها در افزایش سرعت مطالعه خود اطلاع دارید؟ روش های تندخوانی کتاب به شما این امکان را داده تا بیهوده پول ...