جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای خرید کتاب
هرم مطالعه

از هرم مطالعه کتابخوانی چه می دانید؟

مزایای استفاده از هرم مطالعه هرم مطالعه، فرایند خواندن کتاب را به ۹ روش و ۵ سطح خلقت، دقت، سرعت، حرکت و لذت تقسیم کرده است. خواندن یک فعالیت پیچیده در عین حال لذت بخش است. هر چقدر این فعالیت ...
انتخاب کتاب خوب

۱۰ ترفند عالی انتخاب کتاب خوب

اهمیت انتخاب کتاب خوب در افزایش انگیزه برای مطالعه "کتابی را انتخاب کنید که دوستش دارید." "اندرسون کوپر" امروزه سرانه مطالعه در سراسر دنیا از جمله کشور ما ایران بسیار کاهش یافته و دلیل اصلی آن عدم آگاهی در انتخاب ...