جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای خطای خروج برنامه در زبان سی
زبان سی

تکنیک های رفع خطاهای زبان برنامه نویسی C

آشنایی با خطاهای زبان برنامه نویسی C زبان برنامه نویسی C معمولا به طور مستقیم از خطاها پشتیبانی نمی کند. لذا برای مدیریت خطاهای این زبان کاربردی باید از توابع بازگشتی استفاده کنیم. توابع زبان C هنگام بروز خطا مقادیر ...