جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای ساختار شبکه های مولد تخاصمی
download (1)

آموزش شبکه های GAN در هوش مصنوعی

آشنایی با کاربرد شبکه‌های GAN در امنیت سایبری شبکه‌های GAN یکی از شاخه‌های هوش مصنوعی و در بخش یادگیری ماشین قرار می‌گیرد. این شبکه اولین بار در سال ۲۰۱۴ توسط Ian Goodfellow و همکارانش ابداع شده و در آن داده‌هایی ...