جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای سوئیچ شبکه چیست
falnic-types-of-switches-in-network02

آشنایی با کلیات سوئیچ شبکه

آشنایی مقدماتی با سوئیچ شبکه سوئیچ شبکه یا Network Switch برای اتصال نودها (Node) در شبکه به همراه هاب، روتر و... استفاده می‌شود. سوئیچ در واقع امکان جابجایی اصلاعات در شبکه را فراهم می‌کند. این وسیله کاربردی جزء تجهیزات اکتیو ...