جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای عوامل روانی در بازار سرمایه
روانشناسی-بازار-بورس

عوامل روانی چه تاثیری در بازار بورس دارند؟

آشنایی با عوامل روانی تاثیرگذار در سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل عوامل روانی در نظام حاکم بر بازارهای سرمایه ایران و جهان بسیار مهم تلقی شده و چنددهه ای است که به عنوان رفتار مالی از نظر تحلیلگران مورد بررسی ...