جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای فرق هوش هیجانی و هوش عاطفی
هوش هیجانی در کسب و کار

تاثیر هوش هیجانی در مدیریت کسب و کار

هوش هیجانی در کسب و کار امروزه تاثیر عوامل روانی به خصوص هوش هیجانی در کسب و کار بر هیچ کس پوشیده نیست. تمام بزرگان حوزه کسب و کار بر این باورند که برای موفقیت در فروش، بازاریابی و به ...