جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای مراحل کتاب خواندن
هرم مطالعه

از هرم مطالعه کتابخوانی چه می دانید؟

مزایای استفاده از هرم مطالعه هرم مطالعه، فرایند خواندن کتاب را به ۹ روش و ۵ سطح خلقت، دقت، سرعت، حرکت و لذت تقسیم کرده است. خواندن یک فعالیت پیچیده در عین حال لذت بخش است. هر چقدر این فعالیت ...