جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای مهمترین دلایل شکست کسب و کارهای نوپا
Untitled-2

مهم ترین دلایل شکست استارت آپ ها

بررسی علل شکست استارت آپ ها در سال اول علت اصلی شکست استارت آپ ها مخصوصا در همان سال اول، عدم تعیین هدف و آگاهی از موانع موجود است. اغلب بنیان گذاران استارت آپ ها در ابتدای کار اهداف و ...