جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای نظریات فازی در منطق بولی
منطق-فازی۵

مبانی نظریات فازی در یادگیری ماشین

آشنایی با نظریات فازی در یادگیری ماشین نظریات فازی در علوم مختلف مانند آمار و احتمال، پزشکی، امور نظامی و هوافضا و ... استفاده شده که در بخش اول به آن‌ها اشاره شد. در این بخش کاربرد نظریات فازی در ...