جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای نکات مهم مشتری مداری در بازاریابی
شرکت های مشتری مدار

آشنایی با ویژگی های شرکت های مشتری مدار

شرکت های مشتری مدار عموما برای وفاداری مشتریان خود ارزش قائل بوده و تمام اهداف سازمانی خود را منطبق بر نیازهای آن ها تنظیم می کنند. مشتری مداری معمولا نه تنها به صورت بیرونی بلکه به صورت درونی هم انجام ...