جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای ویزگی های مشتری مداری
شرکت های مشتری مدار

آشنایی با ویژگی های شرکت های مشتری مدار

شرکت های مشتری مدار عموما برای وفاداری مشتریان خود ارزش قائل بوده و تمام اهداف سازمانی خود را منطبق بر نیازهای آن ها تنظیم می کنند. مشتری مداری معمولا نه تنها به صورت بیرونی بلکه به صورت درونی هم انجام ...