جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای کاربرد تولید محتوای صوتی
Audio-Content-Production-Training.شاخص-محتوای-صوتی_۱۶۱۱۸۴۷۰۷۸-۵۲۲x295

آشنایی با کلیات تولید محتوای صوتی

آموزش کلیات تولید محتوای صوتی محتوای صوتی ترکیبی از اصوات و کلمات هستند که در کنار هم اطلاعاتی جدید ایجاد کرده و در اختیار مخاطبین قرار می‌دهند. امروزه بازاریابی محتوای صوتی مورد استقبال بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات فرهنگی/ آموزشی ...