جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای کاربرد قوانین پارکینسون در مدیریت
قانون پارکینسون

تاثیر قانون پارکینسون در کسب و کار

آشنایی با قانون پارکینسون حتما تا به حال برایتان پیش آمده که کاری که انجام آن بیش از ۵ دقیقه طول نمی کشد را چند ساعت یا چند روز به تعویق می اندازید. به این کار اهمال کاری یا تعلل ...