جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای کلان داده ها
بیگ دیتا

کاربرد بیگ دیتا در علوم کامپیوتر

آشنایی با مفهوم بیگ دیتا در هوش مصنوعی مفهوم بیگ دیتا یا کلان داده طی چند سال اخیر همزمان با یادگیری ماشین و داده کاوی شهرت زیادی کسب کرده است. با توجه به این مطلب ممکن است از خود بپرسید ...