جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای کلان داده big data
بیگ دیتا

کاربرد بیگ دیتا در علوم کامپیوتر

آشنایی با مفهوم بیگ دیتا در هوش مصنوعی مفهوم بیگ دیتا یا کلان داده طی چند سال اخیر همزمان با یادگیری ماشین و داده کاوی شهرت زیادی کسب کرده است. با توجه به این مطلب ممکن است از خود بپرسید ...