جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای آموزش بازاریابی شبکه های اجتماعی
سوشیال مارکتینگ

تکنیک های مهم سوشیال مارکتینگ

تاثیر سوشیال مارکتینگ در افزایش مشتری سوشیال مارکتینگ یا همان بازاریابی شبکه های اجتماعی یکی از راه های رایج برای جذب و نگهداری مشتری می باشد. این نوع بازاریابی طی چند سال اخیر با رشد شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، ...