جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای جعبه های متنی،
معرفی نرم افزارهای SKETCHUP

معرفی نرم افزارهای SKETCHUP

نرم افزارهای SKETCHUP معرفی نرم افزارهای SKETCHUP اگرچه اسناد تمایل دارند عناصر بصری بیشتری نسبت به متن داشته باشند، اما احتمالاً می خواهید کمی متن به سرعنوان، نقطه گلوله یا متن دیگری به سند شما اضافه شود. در LayOut، از ...