جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای خرید کتاب برای کودک
انتخاب کتاب خوب

۱۰ ترفند عالی انتخاب کتاب خوب

اهمیت انتخاب کتاب خوب در افزایش انگیزه برای مطالعه "کتابی را انتخاب کنید که دوستش دارید." "اندرسون کوپر" امروزه سرانه مطالعه در سراسر دنیا از جمله کشور ما ایران بسیار کاهش یافته و دلیل اصلی آن عدم آگاهی در انتخاب ...