جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای شبکه های عصبی مصنوعی در یادگیری ماشین
download

مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی

آشنایی با مبانی شبکه‌های عصبی مصنوعی شبکه‌های عصبی مصنوعی امروزه از مهم‌ترین الگوریتم‌های یادگیری ماشین محسوب شده و اختراع آن مربوط به دهه ۱۹۷۰ است اما در حال حاضر به دلیل افزایش قدرت محاسباتی به محبوبیت زیادی دست یافته و ...