جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای علائم بیش فعالی در کودکان
کودکان بیش فعال

آموزش تکنیک های حل مسئله به روش کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال چگونه مسائل خود را حل می کنند؟ حتما بارها و بارها لغت بیش فعال را در رسانه های خبری یا از زبان اطرافیان خود شنیده اید. کودکان بیش فعال اغلب به دلیل اینکه بدون در نظر گرفتن ...