جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای مدل مارکویتز چیست
w3nnsw7a

آشنایی با روش MPT در بازار بورس

تحلیل بازار سرمایه با روش MPT روش MPT یکی از تکنیک های موثر برای تحلیل بازار سرمایه است که اولین بار توسط هری مارکویتز ارائه شد. مارکویتز برای ارائه این طرح ارزشمند موفق به دریافت جازه نوبل اقتصادی شد. ساختار ...