جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای VECTOR OBJECT
شی هوشمند Photoshop

شی هوشمند Photoshop

شی هوشمند Photoshop چیست؟ شی هوشمند Photoshop هرگز اجازه نمی دهد کیفیت هر VECTOR OBJECT یا یک تصویر را از دست بدهد، حتی اگر آن را مجدداً نمونه برداری یا مجدداً نمونه گیری کنیم، موقعیت آن را تغییر دهیم و ...