جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای حرکات سر در زبان بدن
زبان بدن

رازهایی درباره زبان بدن

آموزش تکنیک های موثر در زبان بدن یکی از رفتارهای مهم و تاثیرگذار در روابط انسانی، زبان بدن (body language)  است که اغلب  افراد موفق برای تاثیرگذاری بیشتر روی مخاطبین خود از آن  استفاده می کنند. قطعا آشنایی با تکنیک ...