جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای رفع چالش های دیجیتال مارکتینگ
دیجیتال-مارکتینگ

آَشنایی با مبانی اولیه دیجیتال مارکتینگ

آشنایی با دیجیتال مارکتینگ بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ یکی از شاخه‌های علم بازاریابی است که امروزه مورد توجه شمار زیادی از افراد و کاربران قرار گرفته زیرا مردم دیگر زمان کمتری به مطالعه روزنامه یا مشاهده تبلیغات در تلویزیون ...