جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای روش های نیچ مارکت
نیچ مارکتینگ

کاربردهای نیچ مارکتینگ در بازار

نیچ مارکتینگ چیست؟ نیچ مارکتینگ یعنی یک گوشه از بازار را انتخاب  کنید و تمام تمرکز خود را روی کسب جایگاه مناسب در آن قرار دهید. حتما تا به حال اصطلاح همه کاره و هیچ کاره را شنیده اید. این ...