جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای قانون 2080
قانون پارتو

قانون پارتو در مدیریت چیست؟

آشنایی با تکنیک های قانون پارتو در مدیریت قانون پارتو در مدیریت که از آن به عنوان قانون ۸۰/۲۰ هم یاد می کنند، به این معناست که برای مثال ۸۰ درصد آنچه در شغل خود به آن می رسید، از ...