جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای مثال برای اصل پارتو
قانون پارتو

قانون پارتو در مدیریت چیست؟

آشنایی با تکنیک های قانون پارتو در مدیریت قانون پارتو در مدیریت که از آن به عنوان قانون ۸۰/۲۰ هم یاد می کنند، به این معناست که برای مثال ۸۰ درصد آنچه در شغل خود به آن می رسید، از ...