جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای نوسان گیری در فرابورس
نوشان-گیری-چیست؟

نوسان گیری در بازار سرمایه

آشنایی با مبانی نوسان گیری در بازار سرمایه (بخش اول) بازار سرمایه فرصتی برای سرمایه گذاری با هدف کسب سود است. در این میان سود به ۲ دسته سرمایه‌ای و نقدی تقسیم شده که هر کدام مفهوم جداگانه‌ای دارند. سود ...